Disclaimer voor HOPT.nl

Interdrinks SAS (Kamer van Koophandel: 497 634 030 000 66, geregistreerd te Lille, Frankrijk), hierna te noemen HOPT, verleent u hierbij toegang tot www.hopt.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

HOPT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

HOPT spant zich in om de inhoud van www.hopt.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Daarnaast probeert HOPT haar klanten het aangebodene tegen een zo kort mogelijke levertijd aan te bieden, echter kan het voorkomen dat door de inschakeling van derden, de levering verhindert, dan wel in een langer tijdsbestek aangeboden wordt. Uiteraard staat het de klant vrij om contact op te nemen met onze klantenservice, om zo tot een passende oplossing te komen, echter kunnen wij de levering binnen 48 uur* (met uitzondering van zat- en zondagen & feestdagen) niet garanderen, zodat enig aanspraak hierop vervalt.

De op www.hopt.nl aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HOPT.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.hopt.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met HOPT.Voor op www.hopt.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HOPT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

In het geval van overmacht is de webwinkel niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden horen onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HOPT.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HOPT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

LazyImage
Bier veilig en snel aan huis!Binnen 2 werkdagen thuisbezorgd** Onze leveringsvoorwaarden
LazyImage
Kom bij Club HOPTMaak een account & ontvang extra voordeel!Leer meer over ons loyaliteitsprogramma
LazyImage
Reviews8,8/10
Bierdrinkers zijn dol op ons.EKOMI
ImageImage
8,8/10eKomi_rating_average_title
Image
LazyImage
Méér dan 1.000 BierenVan de beste brouwerijen ter wereld!Wie zijn wij?

LazyImage
LazyImage
LazyImage
LazyImage

LazyImage
LazyImage

Bekend VAN
LazyImage
LazyImage
LazyImage
LazyImage
LazyImage
LazyImage

HOPT, nummer 1 webshop om online bier, Perfect Draft vaten, bierabonnement en biermanden of bierpakketten aan huis te kopen, ontdek ons ruime assortiment aan speciaalbier, pakketten om zelf bier te brouwen, brouw benodigdheden, bierpakketten, cadeaus en andere bier gerelateerde producten. Geniet van meer dan 1300 craft bieren van over de hele wereld. Van Rochefort 10, Orval, bierglazen, Tynt Meadow, Monte Cristo, Kwak, Ginette bier, Duvel Barrel Aged bij HOPT hebben we voor iedere bierliefhebber wat wils. HOPT, online het beste speciaalbier kopen.
Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate. Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap wordt ten strengste afgeraden. Het verkopen van alcohol aan minderjarigen is verboden. Door het bezoeken van onze site bevestig je dat je 18 of ouder bent. InterDrinks, Lille, Frankrijk.